تسلیت بابت درگذشت دکتر احمد موسوی شوشتری

تعداد بازدید : 366
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۵

احتراما بدینوسیله درگذشت دکتر احمد موسوی شوشتری از اساتید دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به خانواده و همکاران تسلیت عرض نموده و برای آنمرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسالت داریم

منبع :
ارسال کننده :