تسلیت به آقای مهندس جمشید بصیری

تسلیت به آقای مهندس جمشید بصیری

جناب آقای مهندس جمشید بصیری

ریاست محترم هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

احتراما درگذشت مادر همسر محترمه را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسالت داریم

منبع :
ارسال کننده :