تسلیت به آقای رمضان رزم همکار دبیرخانه انجمن

جناب آقای رمضان رزم
همکار محترم در دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

احتراما در گذشت پدر بزرگوارتان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آنمرحوم رحمت و بخشش الهی و برای بازماندگان صبر مسالت داریم

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :