عرض تسلیت بمناسبت درگذشت دکتر سیاهکلاه

احتراما بدینوسیله درگذشت همکار دیرینمان جناب آقای دکتر محمدعلی سیاهکلاه که در سالهای دور مسئولیت دبیری انجمن صنایع نساجی ایران را نیز بر عهده داشتند را اطلاع دوستان و همکاران میرساند.
بهمین مناسبت مجلس بزرگداشتی در روز پنجشنبه 96/10/14 از ساعت 15 تا 16/30 در مسجد اعظم قلهک منعقد می باشد و حضور دوستان موجب شادی روح آنمرحوم و تسلی خاطر بازماندگانخواهد بود 

منبع :
ارسال کننده :