عرض تسلیت بمناسبت درگذشت دکتر سیاهکلاه

تعداد بازدید : 636
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

احتراما بدینوسیله درگذشت همکار دیرینمان جناب آقای دکتر محمدعلی سیاهکلاه که در سالهای دور مسئولیت دبیری انجمن صنایع نساجی ایران را نیز بر عهده داشتند را اطلاع دوستان و همکاران میرساند.
بهمین مناسبت مجلس بزرگداشتی در روز پنجشنبه 96/10/14 از ساعت 15 تا 16/30 در مسجد اعظم قلهک منعقد می باشد و حضور دوستان موجب شادی روح آنمرحوم و تسلی خاطر بازماندگانخواهد بود 

منبع :
ارسال کننده :