تبریک به شرکت صنایع فرش نیما بافت

مدیریت محترم شرکت فرش نیما بافت (فرش ماهور)

جناب آقای مهدی ضابطی

بدینوسیله انتخاب آن شرکت محترم بعنوان واحد نمونه استاندارد استان اصفهان را خدمت حضرتعالی و همکاران محترم تبریک عرض نموده و توفیق بیش از پیش آن واحد را آرزومندیم

منبع :
ارسال کننده :