تبریک به شرکت صنایع فرش نیما بافت

تعداد بازدید : 584
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۸/۱۳

مدیریت محترم شرکت فرش نیما بافت (فرش ماهور)

جناب آقای مهدی ضابطی

بدینوسیله انتخاب آن شرکت محترم بعنوان واحد نمونه استاندارد استان اصفهان را خدمت حضرتعالی و همکاران محترم تبریک عرض نموده و توفیق بیش از پیش آن واحد را آرزومندیم

منبع :
ارسال کننده :