تسلیت به جناب آقای عباس خالقی راد

تعداد بازدید : 516
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۸/۱۳

متاسفانه باخبر شدیم جناب آقای عباس خالقی راد از همکاران سابق انجمن صنایع نساجی ایران در غم از دست دادن پسر خود به سوگ نشسته اند.
بدینوسیله ضمن عرض تسلیت به ایشان و خانواده محترم برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسالت داریم
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :