تسلیت به جناب آقای محمود زینی

تسلیت به جناب آقای محمود زینی

جناب آقای محمود زینی

مدیریت محترم شرکت لایکو

بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبانی مسألت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :