تسلیت به جناب آقای علیرضا موبد

تسلیت به جناب آقای علیرضا موبد

تعداد بازدید : 757
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۲۱

جناب آقای علیرضا موبد

مدیریت محترم شرکت صنعتی لایی ساز

درگذشت والده گرامیتان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبانی مسألت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :