تبریک به آقایان مهندس رضا حمیدی و احمد صادقيان

تبریک به آقایان مهندس رضا حمیدی و احمد صادقيان

جناب آقايان مهندس رضا حميدي و احمد صادقيان

اعضاي محترم انجمن صنايع نساجي ايران

احتراما انتخاب شما به عنوان اعضاي هيات مديره انجمن مديران صنايع را تبريک عرض نموده و توفيق روزافزون براي شما و آن انجمن معظم مسالت داريم.

انجمن صنايع نساجي ايران

منبع :
ارسال کننده :