تبریک به شرکتهای نساجی اطمینان و فرش و گلیم مجلل و نساجی گلنثار و الیاف ساویس اسپادانا

تبریک به شرکتهای نساجی اطمینان و فرش و گلیم مجلل و نساجی گلنثار و الیاف ساویس اسپادانا

تعداد بازدید : 382
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۱۱
انتخاب شرکت های نساجی اطمینان و فرش و گلیم مجلل و نساجی گلنثار  و الیاف ساویس اسپادانا را بعنوان واحد صنعتی نمونه استان اصفهان در سال 1396  تبریک عرض نموده و برای مدیریت و پرسنل این شرکت ها توفیق روزافزون مسالت داریم
منبع :
ارسال کننده :