تبریک به  آقاي مهندس رضا حميدي

تبریک به آقاي مهندس رضا حميدي

بسمه تعالي

جناب آقاي مهندس رضا حميدي
مديريت محترم فرش مشهد و عضو محترم هيات مديره انجمن

با سلام
   احتراماً‌،        بدينوسيله كسب عنوان "نام نشان ايراني" در جشنواره نام نشان ايراني در گروه كالائي فرش ماشيني و دريافت نشان مذكور را كه نشان از حسن سابقه و تجربيات ارزشمند حضرتعالي و همكاران محترم در مجموعه تحت مديريت حضرتعالي مي‌باشد را تبريك عرض نموده و موفقيت بيش از پيش حضرتعالي را از خداوند متعال مسئلت داريم .

با تشكر

محمدمهدي رئيس زاده

انجمن صنايع نساجي ايران

منبع :
ارسال کننده :