تبریک به آقای سومبات هاقوپيانس

تبریک به آقای سومبات هاقوپيانس

بسمه تعالي

جناب آقاي سومبات هاقوپيانس
مديريت محترم شركت پوشاك هاكوپيان

با سلام
   احتراماً‌،        بدينوسيله كسب عنوان "نام نشان ايراني" در جشنواره نام نشان ايراني در گروه كالائي نساجي و پوشاك و دريافت نشان مذكور را كه نشان از حسن سابقه و تجربيات ارزشمند حضرتعالي و همكاران محترم در مجموعه تحت مديريت حضرتعالي مي‌باشد را تبريك عرض نموده و موفقيت بيش از پيش حضرتعالي را از خداوند متعال مسئلت داريم.

     با تشكر

    محمدمهدي رئيس زاده
  انجمن صنايع نساجي ايران

منبع :
ارسال کننده :