تبریک به آقای مهندس احمد دوست حسینی

تبریک به آقای مهندس احمد دوست حسینی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روزافزون شما در خدمت به کشور عزیزمان خواستاریم. انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :