پیام تبریک به  شرکت های عطرین نخ قم و تاراریس آرایا

پیام تبریک به شرکت های عطرین نخ قم و تاراریس آرایا

انتخاب شرکت های عطرین نخ قم و تاراریس آرایا به عنوان واحد نمونه تولیدی صنعتی استان قم در سال 95 دریافت جایزه از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را تبریک عرض نموده و موفقیت بیش از پیش برای مدیریت و پرسنل این دو مجموعه آرزومندیم. دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :