تسلیت به خانواده محترم قاسمی

تسلیت به خانواده محترم قاسمی

خانواده محترم قاسمی شرکت ستاره دلیجان (پاتریس) مصیبت وارده تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران الهی و علوت درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسالت داریم. دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :