اقتصادی

  • تار و پود برنامه ای از رادیو اقتصاد ۱۳۹۴/۹/۱۴ (تعداد بازدید : 1272 )
    چندماهی است که با هماهنگی های انجام شده توسط دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران برنامه ای با عنوان تار و پود چهارشنبه ها ساعت 21 از موج رادیو اقتصاد پخش میشود که به بررسی صنعت نساجی و پوشاک کشور و فرصت ها و تهدید های آن می پردازد .
    ادامه...