بررسی وضعیت صنعت نساجی و پوشاک کشور هندوستان و نگاهی به روابط تجاری ایران با هندوستان

تعداد بازدید : 1218
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۵/۱۳
جهت دریافت فهرست این مقاله به فایل پیوستی مراجعه نمایید و جهت دریافت متن کامل این مقاله با دبیرخانه انجمن از طریق شماره تلفن 26200196 تماس حاصل فرمایید.
منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط