مقایسه تطبیقی سیر تحول صنایع نساجی و پوشاک در ایران و ترکیه

تعداد بازدید : 1785
تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۹
جهت دریافت فهرست این مقاله به فایل پیوستی مراجعه نمایید و جهت دریافت متن کامل این مقاله با دبیرخانه انجمن از طریق شماره تلفن 26200196 تماس حاصل فرمایید
منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط