بررسی وضعیت صنعت نساجی و پوشاک کشور ترکیه (تیرماه 90)

تعداد بازدید : 1450
تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۴/۱۹
جهت دریافت فهرست این مقاله به فایل پیوستی مراجعه نمایید و جهت دریافت متن کامل این مقاله با دبیرخانه انجمن از طریق شماره تلفن 26200196 تماس حاصل نمایید
منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط