بررسی وضعیت صنعت نساجی و پوشاک کشور تایلند (تیر ماه 90)

تعداد بازدید : 951
تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۴/۱۰
جهت دریافت فهرست این مقاله به فایل پیوستی مراجعه نمایید و جهت دریافت متن کامل این مقاله با دبیرخانه انجمن از طریق شماره تلفن 26200196 تماس حاصل نمایید
منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط