اعلام همکاری جامعه متخصصین نساجی ایران و انجمن صنایع نساجی ایران در مورد جذب نیروی کار و جویندگان کار

تعداد بازدید : 199
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
منبع :
ارسال کننده :