طرح و بررسی بخشنامه نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی در رابطه با بازرسی از دفاتر، اسناد و مدارک کارفرمایان

تعداد بازدید : 51
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۸/۱۴
منبع :
ارسال کننده :