اعزام هیئت تجاری متشکل از بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی به ایروان- ارمنستان ( پنجم تا هشتم شهریور 98)

تعداد بازدید : 103
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۶/۲
منبع :
ارسال کننده :