برگزاری همایش چشم انداز روابط ایران و قفقاز شمالی

تعداد بازدید : 767
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۹/۸

نظر به برگزاری همایش چشم انداز روابط ایران و قفقاز شمالی در شهر ولادی فدراسیون روسیه در تاریخ 20 لغایت 23 آذر ماه سال جاری در صورت تمایل به حضور در این نمایشگاه درخواست خود را به88902615 فاکس فرمایید.

منبع :
ارسال کننده :