برگزاری همایش چشم انداز روابط ایران و قفقاز شمالی

نظر به برگزاری همایش چشم انداز روابط ایران و قفقاز شمالی در شهر ولادی فدراسیون روسیه در تاریخ 20 لغایت 23 آذر ماه سال جاری در صورت تمایل به حضور در این نمایشگاه درخواست خود را به88902615 فاکس فرمایید.

منبع :
ارسال کننده :