اعلام تغییر در ضوابط ورود کالا به کشور عراق

احتراما پیرو مکاتبه معاونت امور تشکلهای اتاق ایران به اطلاع میرساند ضوابط ورود کالا به کشور عراق تغییراتی داشته ایت که علاقمندان میتوانند با تماس با دبیرخانه انجمن بخشنامه مذکور را دریافت فرمایند.

منبع :
ارسال کننده :