اختصاص مزایای مسیر سبز (جهت واردات مواد اولیه) تنها به اعضای انجمن صنایع نساجی ایران

تعداد بازدید : 3328
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۳

در جلسه مورخ 96/05/01 مسئولین گمرک با دبیر کل و یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران مقرر شد که شرکتهایی که از طرف انجمن صنایع نساجی ایران به گمرک معرفی می شوند به منظور واردات مواد اولیه مورد نیاز خود می توانند بار خود را بدون توقف در گمرک در محل کارخانه تحویل بگیرند.  این شرکتها از داشتن شرط صادرات 10 الی 12 میلیون دلاری در سال برای استفاده از مزایای مسیر سبز معاف خواهند بود.

لذا از کلیه اعضای محترم درخواست می گردد جهت استفاده از مزایای فوق الذکر ضمن  بررسی وضعیت عضویت خود با واحد عضویت انجمن فرم پیوست شده را تکمیل نموده و به همراه نامه درخواست بر روی سربرگ شرکت به آدرس ایمیل info@aiti.org.ir ارسال فرمایند. 

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط