برگزاری یک جلسه تخصصی

جلسه توجیهی طرح گواهی اعتبار مولد(گام) با حضور نمایندگان بانک مرکزی،وزارت صمت و اعضای هیئت مدیره وروسای کمیته های تخصصی زیرمجموعه انجمن روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۲

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال