شرایط جدید برای پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی

تعداد بازدید : 55
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۹/۲۷

معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطلاعات اظهارنامه با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

 محمد مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و گفت: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قانون و مقررات مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه‌های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهد داد و صرفا بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای ریسک درصدی از آنها را رسیدگی می‌کند.

 

به گزارش ایسنا،  وی تاکیدکرد: تنها درصدی از اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانک‌های اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داده می‌شود و بر مبنای شاخص و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: درصورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات به‌دست آمده اقدام می‌کند.

 

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، مسیحی از مودیان مالیاتی خواست اظهارنامه مالیاتی خود را برای عملکرد سال ۱۳۹۸ براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت‌های مترتب بر فعالیت اقتصادی خود و با رعایت مقررات قانونی تنظیم کنند که این موضوع مستلزم تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته است.

 

وی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرآیند زمان قطعیت مالیاتی می‌شود، گفت: انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ارزیابی ریسک مالیاتی مودیان موجب بهبود و ارتقای تمکین مالیاتی به‌عنوان شاخص کارآیی نظام مالیاتی می‌شود. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان از دستگاه‌های نظارتی خواست در این امر مهم به‌ویژه در سال‌های اولیه اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی را همراهی کنند.

 
 
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال