کاهش تعداد چک‌های برگشتی در مهر۹۸

تعداد بازدید : 143
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۹/۶

بالغ بر ۶١٨ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٣ هـزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲/۱۰ و ۸/۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

 براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر هفت میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨۴۴ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷/۱ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴٣۵ هـزار میلیارد ریال مبادله شد.به گزارش ایبنا، در مهرماه سال جاری ۳/۵۰ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشـور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۱/۳۲، ١٠ و ۲/۸ درصـد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.


همچنین ۲/۶۴ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۶/۵۱ درصد)، خراسان‌رضوی (۵/۶ درصد) و اصفهان (۱/۶ درصد) مبادله شده است که بیشترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

 
 
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال