بخشنامه 232/10793/ص در خصوص تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 94/04/31

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۸/۱۱

برای دریافت متن بخشنامه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط