مصوبه 129 نشست شورایعالی حفاظت فنی با موضوع احصاء فعالیتهای سخت و زیان آور گروه (ب) و صورتجلسه مصوب آن

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۴/۱۵

عضو محترم

با سلام ،

     احتراماً‌             در پي مكاتبات و جلسات مستمر با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخصوص معضل بزرگ مشاغل سخت و زيان‌آور و نهايتاً تفاهمنامه في‌مابين انجمن و معاونت حوزه روابط كار و با توجه به دو نوبت بازديد و سنجش آلاينده‌هاي محيطي در كارخانجات نساجي كوير سمنان و شركت سرمايه‌گذاري الگانت سمنان و ارائه نتايج حاصله كه در كل با توجه به مصوبه بكصدوبيست‌ونهمين نشست مورخ 17/12/94 شورايعالي حفاظت فني با موضوع احصاء فعاليت‌هاي سخت و زيان‌آور گروه (ب) موضوع بند (ب) ماده (1) آئين‌نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان‌آور از 1066 عنوان شغلي به 13 فعاليت كاري به خصوص بند 10 (دهم) اين مصوبه، بدينوسيله اين مصوبه همراه آخرين صورتجلسه مصوب نشست مشترك انجمن و مركز تحقيقات و با حضور نماينده اداره كل بازرسي كار جهت استحضار به پيوست اين نامه تقديم مي‌گردد. همچنین به پیوست فهرست 2 صفحه ای وسایل حفاظت فردی مورد تائید مرکز تحقیقات فنی و بهداشت کار برای گوشیهای حفاظتی (ایرماف)، ایرپلاگ و محافظ دستگاه تنفسی (ماسک) جهت مزید اطلاع و اقدام ارسال می گردد.

                                              

با تشکر

محمدمهدي رئيس زاده

منبع :
فایل های مرتبط