ابلاغ دستورالعمل نحوه سرکشی مأموران مالیاتی به حسابهای بانکی با عنوان "رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک"

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۲/۲۲

برای دریافت متن کامل دستورالعمل به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط