آمار صادرات و واردات کل کشور و صنایع نساجی و پوشاک طی سال 95

براساس اعلام دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی مطابق با آمار گمرک جمهوری اسلامی  ایران طی سال 1395، کل صادرات صنایع نساجی کشور با احتساب رنگ، ماشین آلات و فرش دستباف بالغ بر 1/013 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته رشد 8 درصدی داشته است. صادرات محصولات صنایع نساجی بدون احتساب رنگ، ماشین‌آلات و فرش دستباف طی سال 95 برابر با  620/243 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 94 رشد 1 درصدی داشته است.
کفپوش با صادرات 284/6میلیون دلار صدرنشین صادرات محصولات نساجی بوده اما در مقایسه با صادرات این محصول در سال 94 افت 3درصدی داشته است.
براساس این گزارش عمده ترین اقلام صادراتی پس از کفپوشهای نساجی طی سال گذشته از نظر ارزش به ترتیب عبارتند از : انواع نخ  به ارزش 64/5 میلیون دلار، انواع الیاف به ارزش61/3 میلیون دلار و پس از آن پوشاک به ارزش 48/3 میلیون دلار و سپس پارچه به ارزش 39/6 میلیون دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال 1395 کل واردات نساجی کشور با احتساب ماشین‌آلات و رنگ با رشد 30 درصدی نسبت به سال گذشته  به رقم   2/044 میلیارد دلار رسیده است. واردات صنایع نساجی کشور بدون احتساب رنگ و ماشین آلات، در این مدت  بالغ بر 1/647 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته 43 درصد رشد داشته است.
در سال 95 واردات انواع پارچه بالغ بر 495/6 میلیون دلار بوده که در مقایسه با واردات سایر محصولات نساجی در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن واردات الیاف به ارزش 433/5 میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد. واردات پارچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 68 درصدی داشته است. واردات نخ به ارزش 297 میلیون دلار پس از پارچه و الیاف بیشترین واردات را در میان محصولات نساجی داشته است. مقدار آن نسبت به سال 94  رشد  11 درصدی داشته است.
لازم به ذکر است که گزارش کامل آمار واردات و صادرات طی سال 95 در فایل پیوستی در دسترس است./ت

منبع :
فایل های مرتبط