آمار صادرات و واردات کل کشور و صنایع نساجی و پوشاک طی سال 94

براساس اعلام دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی مطابق با آمار گمرک جمهوری اسلامی  ایران طی سال 1394، کل صادرات صنایع نساجی کشور با احتساب رنگ، ماشین آلات و فرش دستباف بالغ بر 7/935 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته افت 8 درصدی داشته است. صادرات محصولات صنایع نساجی بدون احتساب رنگ، ماشین‌آلات و فرش دستباف طی سال 94 برابر با  615/9 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 93 افت 7 درصدی داشته است.

کفپوش با صادرات 294/8 میلیون دلار صدرنشین صادرات محصولات نساجی بوده بطوریکه در مقایسه با صادرات این محصول در سال 93 رشد 1درصدی داشته است.

براساس این گزارش عمده ترین اقلام صادراتی پس از کفپوشهای نساجی طی سال گذشته از نظر ارزش به ترتیب عبارتند از : انواع الیاف به ارزش 55/6 میلیون دلار، انواع نخ به ارزش 48/4 میلیون دلار و پس از آن پوشاک با اختلاف اندکی به ارزش 48/2 میلیون دلار و سپس پارچه به ارزش 34/9 میلیون دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال 1394 کل واردات نساجی کشور با احتساب ماشین‌آلات و رنگ با افت 25 درصدی نسبت به سال گذشته  به رقم   1/570 میلیارد دلار رسیده است. واردات صنایع نساجی کشور بدون احتساب رنگ و ماشین آلات، در این مدت  بالغ بر 1/151 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته 21 درصد افت داشته است.

در سال 94 واردات انواع الیاف بالغ بر 325/2 میلیون دلار بوده که در مقایسه با واردات سایر محصولات نساجی در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن واردات پارچه به ارزش 295 میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد. واردات پارچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 19 درصدی داشته است. واردات نخ به ارزش 268 میلیون دلار پس از الیاف و پارچه بیشترین واردات را در میان محصولات نساجی داشته است. اما مقدار  آن نسبت به سال 93  افت 18 درصدی داشته است.

 گزارش کامل آمار واردات و صادرات طی سال 94 در فایل پیوستی قابل دسترس است.

منبع :
فایل های مرتبط