فراخوان شرکت در کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در ایران پساتحریم

تعداد بازدید : 905
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۴/۲۷

به پیوست نامه جناب آقای مهندس مروج حسینی ریاست محترم هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و دبیرکل محترم کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران درخصوص شرکت درکنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در ایران پساتحریم تقدیم می گردد.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط