لیست قیمت انواع نخ تولیدی شرکت‌های عضو انجمن صنایع نساجی ایران (پایان آذرماه ۱۳۹۸)

تعداد بازدید : 230
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۹/۳۰
منبع :
ارسال کننده :