تسلیت به دکتر شاهین کاظمی عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

تعداد بازدید : 179
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۷/۴

احتراما درگذشت پدر همسر گرمی را تسلیت عرض نموده و برای آنمرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبذ مسات داریم

منبع :
ارسال کننده :