تسلیت به آقای فتوت- مدیریت محترم شرکت لپان بافت

تسلیت به آقای فتوت- مدیریت محترم شرکت لپان بافت

با سلام احتراما مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسالت داریم.

منبع :
ارسال کننده :