تبریک انجمن صنایع نساجی ایران به جناب آقای حبیب اله شاه کرمی

تبریک انجمن صنایع نساجی ایران به جناب آقای حبیب اله شاه کرمی

تعداد بازدید : 1582
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۸
جناب آقای حبیب اله شاه کرمی رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی نساجی استان اصفهان بدین وسیله مراتب امتنان و سپاس انجمن صنایع نساجی ایران را درخصوص برنامه ریزی و برگزاری همایش ملی بررسی جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در پساتحریم در قطب نساجی ایران اعلام می دارد؛
و از زحمات بی شائبه حضرتعالی که به حق پدر معنوی صنعت نساجی استان اصفهان هستید و همکاران محترمتان در هیات مدیره آن انجمن سپاسگزاریم و امیدواریم شاهد گسترش بیشتر همکاری های فیمابین تشکل های نساجی کشور در آینده نزدیک باشیم.
محمدمهدی رئیس زاده
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران
منبع :
ارسال کننده :