تسلیت به مناسبت درگذشت حاج حسین عمارتی

تسلیت به مناسبت درگذشت حاج حسین عمارتی

تعداد بازدید : 1310
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱

بدین وسیله درگذشت حاج حسین عمارتی ابوی گرانقدر حبیب اله عمارتی؛ مدیرعامل صنایع سینابافت کاشان - فرش سینا را خدمت ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایییم. انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :