انتصاب مشاور عالی افتخاری امور بین الملل دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران

انتصاب مشاور عالی افتخاری امور بین الملل دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران

تعداد بازدید : 1178
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

بنابه پیشنهاد دبیرکل انجمن و موافقت هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، طبق حکمی آقای مهندس علی رئیس زاده به عنوان مشاور عالی افتخاری در امور بین الملل در انجمن شروع به همکاری نموده اند.

ضمن تقدیر و تبریک به ایشان موفقیت مشارالیه را در اعتلای امور بین الملل انجمن و در تمام مراحل از ایزد منان خواستاریم.

منبع :
ارسال کننده :