چاپ این صفحه

پرسش و پاسخ درحوزه کار- مهندس اصابتی مشاور انجمن صنایع نساجی ایران/ بخش هشتم

تعداد بازدید : 280
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

*در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر مدیران عامل شرکت‌های سهامی خاص ارایه طریق نمایید.

حسب مفاد مواد (2) و (3) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی با احراز سه ویژگی شخصی بودن انجام کار، تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) محقق می شود و در صورت فقدان هر یک از این شرایط شخص کارگر محسوب نمی‌شود. نظر به اینکه مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی بر خلاف کارگران مشمول قانون کار می‌توانند به‌طور مجانی انجام وظیفه نمایند و نیز در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند لذا فاقد رابطه دستوری و مزدی موضوع مواد فوق با کارفرما می‌باشند و در نتیجه کارگر مشمول قانون کار محسوب  نمی‌شوند. متذکر می‌شود افراد فوق‌الذکر چنانچه علاوه بر عضویت در هیات مدیره یا سمت مدیر عاملی، عهده‌دار انجام وظایف دیگری باشند با احراز مشخصات سه‌گانه صدرالاشاره کارگر محسوب و حمایت‌های قانون کار و مقررات تبع از جمله قانون بیمه بیکاری در مورد آنها مجری خواهد بود.

 

*با عنایت به ماده (162) قانون کار منظور از نماینده تام‌الاختیار طرفین اختلاف چه شخصی است و چه شرایطی باید داشته باشد؟

نماینده تام‌الاختیار شخصی است که تمامی اختیارات اصیل در دعوا را دارد.

 

*آیا در قانون کار پیش‌بینی در خصوص  نحوه بازخرید سنوات کارگران صورت گرفته است‌؟

در قانون کار و مقررات تبعی در زمینه باز خرید سنوات خدمت کارگران مشمول قانون کار پیش‌بینی خاص به عمل نیامده است و انجام آن تنها با تراضی و توافق طرفین صورت می‌گیرد.

چاپ این صفحه