چاپ این صفحه

تصویب نامه در خصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره امکان واگذاری شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

تعداد بازدید : 227
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۲/۳۱
چاپ این صفحه