چاپ این صفحه

دستورالعمل ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص منسوجات

تعداد بازدید : 779
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۴/۱۲

احتراما به پیوست مکاتبه .وزیر صنعت درخصوص ابلاغ دستورالعمل ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص منسوجات جهت اطلاع ارائه میگردد

چاپ این صفحه