چاپ این صفحه

پیشنهاد خرید عمده پنبه از ترکمنستان

به اطلاع میرساند عطف به مکاتبات وزارت صنعت واصله به دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ، پیشنهاد سازمان توسعه تجارت مبنی بر خرید عمده پنبه از کشور ترکمنستان که جزو کشور های غیر آلوده و فاقد کرم سرخ می باشد توسط رایزن اقتصادی سفارت ایران در ترکمنستان تقدیم مقامات مربوطه گردیده است .

چاپ این صفحه