چاپ این صفحه

جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی

طبق اطلاعیه واصله از جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق بازرگانی ایران به اطلاع میرساند پیرو هماهنگی انجام شده با اتاق کرمانشاه کمک های نقدی از طریق جامعه نیکوکاری ابرار برای زلزله زندگان ارسال خواهد شد.

شماره حساب  بانک ملی   :   0110712344008

شماره کارت :  6037991899703221

چاپ این صفحه