چاپ این صفحه

حضور هیات تجاری از پاکستان

نظر به حضور هیات تجاری از کشور پاکستان در بمنظور مذاکره با طرف ایرانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران در روز سه شنبه مورخ 9 آبان ماه مستدعی است علاقمندان نسبت ثبت نام در برنامه مذکور در وب سایت www.tccim.ir اقدام فرمایند

چاپ این صفحه