چاپ این صفحه

تصویب نهایی آئین نامه ارتقا و سازماندهی دبیرخانه شورای عالی استاندارد

تعداد بازدید : 849
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۷/۲۵

نظر به تصویب تصویب نهایی آئین نامه ارتقا و سازماندهی دبیرخانه شورای عالی استاندارد بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم میرساند که نسخه کامل این آئین نامه در دبیرخانه انجمن موجود می باشد و علاقمندان میتوانند اصل آن را از دبیرخانه انجمن دریافت و مطالعه فرمایند

چاپ این صفحه